BISMILLAHI AR RAHMAN AR RAHEEM

Duniya apna daaman sameyt rahi hai aur is ne apne rukhsat hone ka elaan kar diya hai. Iski jaani pehchaani hui cheezein ajnabi hogayi, aur wo tezi ke saath peeche hat rahi hain aur apne rahne waloun ko fana ki taraf badhaa rahi hai aur apne padoos mein basne waloun ki maut ki taraf dhakeil rahi hai. Is ke sheerein (mazay) talq, aur saaf wa shafaaf (lamhe) makaddar hogaye hain.

Duniya se bas itna baaqi reh gaya hai, jitna bartan mein thoda se bacha hua paani, ya napa tula hua jar-ah e aab, ke pyaasa agar ise piye toh iski pyaas na bujhe. Khuda ke bando! Is daar e duniya se ke jis ke rehne waloun ke liye zawaal e amr musallam hai. Nikalne ka tahiya karo. Kahin aisa na ho ke aarzooein tum par ghaalib aajaye aur is ki muddat ko daraaz samajh baitho.

Khuda ki qasam! Agar tum un ountoun ki tarha faryaad karo, jo apne bachoun ko khoo chuke ho aur un kabootaroun ki tarha nalah wa fughaan karo jo apne saathioun se alag hogaye ho aur un gosha nasheen raahoun ki tarha cheeqo chillao jo ghar baar chodh chuke ho, aur maal aur aulaad se bhi apna haath utha lo, is gharz se ke tumhein baargahe ilahi mein taqarrub haasil ho, darje ki balandi ke saath is ke yahaan ya un gunahoun ke maaf hone ke saath jo sahifa e aamaal mein darj aur karaaman e kaatib ko yaad hain, to wo tamaam betaabi aur naala faryaad us sawaab ke lihaaz se jis ka main tumhare liye umeedwaar hoon, aur is aqaab ke aitbaar se jis ka mujhe tumhare liye khauf wa andeshaa hai bohot hi kam hogi Khuda ki qasam! Agar tumahra dil bilkul pighal jaaye aur tumhari aankhein ummeed wa beem se khoon bahane lagein aur phir rehti duniya tak (isi haalat mein) jitney bhi raho, toh bhi tumhare aamaal agarche tum ne koi na utha rakhi ho, is ki nemat e azeem ki baqshish aur imaan ki taraf rahnumai ka badla nahi utaar sakte.