BISMILLAHI AR RAHMAN AR RAHEEM

Tamaam hamd us Allah ke liye hai jo chupi hui cheezoun ki gehraaioun mein utra hua hai. Us ke zaahir wa haweidah hone ki nishaaniaan us ke wajood ka pata deti hai. Gooh dekhne wale ki aankh se wo nazar nahi aata phir bhi na dekhne waali aankh us ka inkaar nahi karsakti aur jis ne is ka iqraar kiya is ka dil is ki haqeeqat ko nahi paa sakta, wo itna baland wa bartar hai ke koi cheez is se qareebtar nahi hai aur na us ki balandi ne usey maqlooqaat se door kardiya hai aur na us ke qurb ne usey doosroun ki ki sataah par laa kar un ke barabar kar diya hai. Us ne aqloun ko apni safoun ki had wa nahaiyat par mutalleh nahi kiya aur zaroori meqdaar mein maarefat haasil karne ke liye un ke aage parday bhi haael nahi kiye wo zaat aisi hai ke jis ke wajood ke nishaanaat is tarha is ki shahadat dete hain ke (zabaan se) inkaar karne walay ka dil bhi iqraar ke baghair nahi rah sakta. Allah un logoun ki baatoun se bohat baland wa bartar hai jo maqlooqaat se is ki tashbeeh dete hain aur us ke wajood ka inkaar karte hai.