BISMILLAHI AR RAHMAN AR RAHEEM

(jab Masqala ibne Baseer Maawiya ke paas bhaag gaya) choonke us ne Hazarat a.s. k ek aamil se bani Najiya ke kuch aseer khareede the. Jab Ameer ul momineen a.s. ne is sey qeemat ka mutaleba kiya toh wo bad diyanati (khayaanat) karte hue Shaam chala gaya jis par Aap a.s. ne farmaya-;

Khuda Masqala ka bura kare, kaam to us ne shareefoun ka sa kiya lekin ghulamoun ki tarha bhaag nikla. Us ne madha karne walay ka muh bolne se pehle hi band kar diya aur tayseef karne walay ke qaul ke mutabiq apna amal pesh karne se pehle hi usey khamoosh kar diya. Agar wo thara rahta to hum us sey itna lelete jitna us ke liye mumkin hota aur baqiya ke liye us ke maal ke zyaada hone ka intezaar karte.