BISMILLAHI AR RAHMAN AR RAHEEM

Hazrat as ke ashaab se ek shaqs uth kar Aap as ke saamne aaya aur kaha ke Ya Ameer ul Momineen pehle to Aap as ne hume tahkeem se roka aur phir is ka hukm bhi diya, nahi maloom ke in dono mein se kounsi baat zyaada sahi hai. (ye sunkar) Hazrat as ne apne haath par haath maara aur farmaya

Jis ne ahad e wafa tod diya us ki yehi baadaash hua karti hai, Khuda ki qasam! Jab maine tumhe tahkeem ke maan lene ka hukm diya tha isi amr e nagawaar (jung) par tumhein thahraye rakhta ke jis mein Allah tumhare liye behtari hi karta, chunanche tum is par jame rehte to main tumhe seedhi raah par le chalta aur agar tedhe hote to tumhein seedha kar deta aur agar inkaar karte to tumhara tadraak karta to bila shubah ye ek mazboot tareqekaar hota. Lekin kis ki madad se aur kis ke bharose? Main tum se apna charah chahta tha aur tum hi mera marz nikle, jaise kaante ko kaante se nikaalne wala ke wo jaanta hai ke ye bhi isi ki taraf jhukega, Khudaya is muuzi marz se charagar aajiz aagaye hain aur is kuwein ki rassiaan kheynchne wale thak kar baith gaye hai. wo log kahaan hai ke jinhein Islam ke taraf dawat di gayi to inhoune usey qubool kar liya aur Quran ko padha to is par amal kiya, jihad ke liye inhein ubhara gaya to is tarha shauq se badhe jaise doodh dene wali ounthniaan apne bachoun ki taraf. Inhoune talwaroun ko niyamoun se nikaal liya aur dasta ba dasta aur saf ba saf badhte hue zameen ke atraaf par qaaboo paaliya, in mein se kuch mar gaye kuch bach gaye na zinda rehne waloun ke  mashdah hain wok hush hote hain aur na marne waloun ki taaziat se mutaasir hote hain, roone se unki aankhein safed, rozoun se unke pet laghar, duaoun se un ke hoonth khushk aur jaagne se un ke rang zard hogaye the aur farautni wa aajizi karne waloun ki tarha un ke chehre khaak-aalood rehte the, ye mere wo bhai the jo (duniya se) guzar gaye, ab hum haq bajanib hain agar in ki deed ke pyaase ho aur un ki firaaq mein apni botiaan kaatein, beshak tumhare liye shaitaan ne apni raahein aasaan kardi hain, wo chahta hai ke tumhare deen ki eke k giraah kholde aur tum mein ek-jaahi ke bajaay phoot daalde tum us ke was-wasoun aur jhaad phoonk se muh modhe raho aur nasihat ki peshkash karne wale ka hadiya qubool karo aur apne nafsoun mein is ki giraah baandh lo.