BISMILLAHI AR RAHMAN AR RAHEEM

Shaqshaqiya ke naam se mashoor hai ;

Khuda ki qasam ! farzand e Abu Qahafa ne pairahan e khilafat pahen liya. Halaanke wo mere baare mein achchi tarha jaanta tha ke mera khilafat mein wahi maqaam hai jo chakki ke andar is ke keel ka hota hai. Main wo (koh e baland) hoon jis par se sailaab ka paani guzar kar neeche gir jaaata hai aur mujh tak parindah par nahin maar sakta.

( is ke bawajood) Maine khilafat kea age pardah latka diya aur us sey pahloo tahe kar li aur soochna shuru kiya ke apne kate hue haathoun se karoun ya us sey bhayanak teergee par sabr kar lounjis mein sin raseeda bilkul zaeef aur bachcha boodha hojata hai aur momin is mein jid o jahad karta hua apne parwardigaar ke paas pohonch jaata hai. Mujhe is andher par sabr hi qaireen e aql nazar aaya. Lihaza maine sabr kiya. Halaanke aankhoun khalish thi aur qulq mein (gham wa ranj ke) phande lage hue the. Maine apni miraas ko lut te dekh raha tha yahaan tak ke pehle ne apni raah li aur apne baad khilafat ibne Qattab ko de gaya. ( phir ye shair padha )

“kahaan ye din jo faaqay ke paalaan par kat-ta hai aur kahaan wo din jo hayyan bar aur jaaber ki sohbat mein guzarta tha. Taajub hai ke wo zindagi mein toh khilafat se sabakdosh hona chahta tha lekin apne marne ke baad is ki buniyaad doosre ke liye istamwaar karta gaya. Be shak in donoun ne saqti ke saath khilafat ke thanoun ko aapas mein baant liya. Us ne khilafat ko ek saqt wa darsht mahl mein rakh diya ke charr ke kaari the. Jis ko chuu kar bhi durushti mehsoos hoti thi. Jahaan baat baat mein thokaar khana aur phir uzr karna tha. Jis ka is se sabeqa padhe wo aisa hai jaise sarkash ounthni ka sawaar ke agar mehaar khainchta hai toh is ki naak ka darmiyaani hissa hi shigaafta hota jaata hai jis ke baad mehaar dena hi namumkin hojata hai. Aur agar bag ko dheela chodh deta hai toh wo is ke saath mohlikoun mein padh jaayega. Is ki wajah se baqaa e eizad ki qasam! Log kajravi sarkashi, matloon mizaaji aur be raah roovi mein mubtela hogaye. Maine is taweel muddat aur shadeed musibat par sabr kiya, yahaan tak ke doosra bhi apni raah laga, aur khilafat ko ek jamaat mein mahdood kar gaya aur mujhe bhi is jamaat ka ek fard khayaal kiya. Ay Allah mujhe is shuraa se kya lagao? in mein ke sab se pehle ke muqable hi mein mere istehqaaq wa fazeelat mein kab shak tha jo ab un logoun mein main bhi shaamil kar liya gaya houn. Magar maine ye tareeqa iqtiyaar kiya tha ke jab wo zameen ke nazdeek ho kar parwaaz kar ne lagi toh bhi aisa hi karne lagoon aur jab wo ounche ho kar udh ne lage toh maine bhi isi tarha parwaaz karoun.

In mein se ek shaqs toh keenah wa inaad ki wajah se mujh se munharif ho gaya aur doosra damaadi aur bughz na guftahbah baatoun ki wajah se idhar jhuk gaya. Yahaan tak ke is qoum ka teesra shaqs peit phailaye sargeen aur chaare ke darmiyaan khada hua aur us ke saath is ke bhai band uth khade hue. Jo Allah ke maal ko is tarha nigalte the jis tarha ounth fasal e rabi ka charah churta hai. Yahaan tak ke wo waqt aagaya jab us ki bati hui rassi ke bal khul gaye aur us ki badamalioun ne is ka kaam tamaam kardiya aur shikampuri ne usey muh ke bal gira diya.  Us waqt muhje logoun ke hujoom ne wahshatzada kardiya jo meri jaanib bajo ke ayaal ki tarha har taraf se lagataar badh raha tha yahaan tak ke aalam ye hua ke Hassan a.s. aur Hussain a.s. kuchle jaa rahe the. Wo sab mere gird bakrioun ke gale ki tarha ghera dale hue the magar is ke bawajood jab main amr e khilafat ko le kar uththa toh ek girooh ne bayat todh daali aur doosra deen se nikal gaya aur teesre giroh ne fasq iqtiyaar kar liya. Goya inhoun ne Allah ka ye irshaad sunahi na tha ke “ ye aakhirat ka ghar humne in logoun ke liye qaraar diya hai jo duniya mein (be jaa) balandi chahte hain na fasaad phailate hain aur achcha anjaam parhezgaaroun ke liye hai ” haan haan khuda ki qasam in logoun ne is ayat ko suna tha aur yaad kiya tha, lekin in ki nigahoun mein duniya ka jamaal khub gaya aur is ki saj dhaj ne inhein lubha diya.

Dekho us zaat ki qasam jis ne daane ko shigaafta kiya aur zee ruh cheezein paida ki, agar bayat karne waloun ki maujoodgi aur madad karne waloun ke wajood se mujh apr hujjat tamaam na hogayi hoti aur wo ahad na hota jo Allah ne Ulema se le rakha hai ke wo zaalim ki shikam puri aur mazloom ki garsangi par sukoon wa qaraar se na baithein toh main khilafat ki bag door isi ke kandhe par daal deta aur is ke aakhir ko is pyaale se sairaab karta jis pyaale se is ko awwal sairaab kiya tha aur tum apni duniya ko meri nazroun mein bakri ki cheenk se bhi ziyada na qaabile aiytna paate. Logoun ka bayaan hai ke jab hazrat qutba padhte hueis maqaam tak pohonche toh ek Iraqi bashindah aage badha aur ek naawishta hazrat ke saamne pesh kiya Aap a.s. usey dekhne lagey. Jab faregh hue toh ibne Abbas ne kaha ya Ameerul Momineen a.s. aap ne jahaan se qutba chodha tha wahin se is ka silsila aagey badhayein. Hazrat ne farmaya ke ay ibne Abbas ye SHAQSHAQIYA (gosht ka wo narm lothda jo ounth ke muh se masti wa haijaan ke waqt nikalta hai) tha jo ubhar kar dab gaya. Ibne Abbas kehte hai ke mujhe kisi kalaam ke muta-allaq itna afsoos nahi hua jitna is kalaam ke muta-allaq, is bina par hua ke Hazrat wahaan tak na pohonch sake jahaan tak wo pohonchana chahte the.